Cloud-computing – nyt cloud-computing-program sænker dine IT-udgifter

Skal du indføre cloud-computing på din virksomhed så anvend programmet OrkestraTM fra MPSTOR. Med OrkestraTM kan du udføre cloud-computing ved brug af det IT-software, du allerede har

Cloud-computing er en metode, som i stigende grad anvendes af danske virksomheder. Cloud computing dækker her over det forhold, at du outsourcer driften af dine IT-systemer til et andet firma.

Fordelen ved dette er først og fremmest, at du ikke længere selv skal bøvle med dine IT-problemer, og at du får folk, som virkelig har forstand på IT, til at opretholde og vedligeholde din virksomheds IT-infrastruktur.

Omvendt er ulempen ved cloud-computing naturligvis, at du lægger din virksomheds data ud på internettet med de risici for hacking, som det uvægerligt medfører.

Cloud-computing ved hjælp af OrkestraTM
Som en understregning af den nye store betydning af cloud computing, så lancerede MPSTOR i oktober måned programmet OrkestraTM. OrkestraTM er det sidste nye hit indenfor open source cloud computing software og bygger primært på fundamentet fra operativsystemet OpenStackTM, som blev præsenteret for verden af Rackspace og NASA i 2010.

Det nye ved OrkestraTM er, at du i højere grad end andre cloud computing-programmer kan anvende dine allerede eksisterende IT-systemer. Dette sænker markant dine omkostninger i og med, at du ikke skal ud og investere i nyt IT-software blot fordi, at du outsourcer driften af dine IT-systemer.

Lettere at udføre cloud-computing
Formålet med programmer såsom OrkestraTM er, at det bliver markant lettere for dig at bruge og integrere dine forskellige typer af IT-software. Dette gælder både i forbindelse med ekstern cloud computing, såvel som når du blot skal have integreret forskellige IT-systemer internt på din arbejdsplads. Således er OrkestraTM et særdeles fleksibelt og moderne værktøj, som kan benyttes af alle firmaer, uanset om de anvender cloud computing eller ej.

MPSTOR udtaler i denne forbindelse, at de forstår de udfordringer, som følger med, når virksomheder skal have udviklet et effektivt system for cloud computing. Som en løsning på dette tibyder MPSTOR også en lang række af support-funktioner i form af hjælp til installering og vedligehold af både OpenStack og OrkestraTM.

I tillæg hertil så er både OpenStack og OrkestraTM begge programmer, som i høj grad kan tilrettelægges efter dine specifikke behov. Med den stigende efterspørgsel efter cloud computing-løsninger in mente, så kan det således forventes, at OpenStack og OrkestraTM over de næste par år vil udvikle sig til to af de mest populære software-programmer indenfor cloud-computing